CÁCH THỨC THANH TOÁN GÓI DỮ LIỆU

Khách hàng thanh toán gói dữ liệu thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng. Trong nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ nội dung bao gồm email và gói dữ liệu để chúng tôi chia sẻ quyền truy cập vào gói dữ liệu.

Trường hợp quý khách nhận được quà tặng là bản quyền phần mềm Auto Zalo, bản quyền sẽ được gửi qua email của quý khách trong vòng 1 ngày kể từ sau khi quý khách thực hiện thanh toán.

Quý khách sẽ được chia sẻ quyền truy cập gói dữ liệu trong vòng 5 phút sau khi thanh toán thành công nếu ghi đúng cú pháp đã quy định. Đối với những trường hợp không được kích hoạt tự động vui lòng liên hệ qua 0938 081 698 hoặc email: [email protected] .